Personal data

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE
Tento súhlas so spracovaním vašich osobných údajov poskytujete spoločnosti Livesport Media Ltd na účely komunikácie s Vami v súvislosti s vašou žiadosťou. Vaše osobné údaje sa nesmú používať na účely marketingu. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať a spracovanie vašich osobných údajov zaniká. Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov nájdete nižšie.
IDENTIFIKÁCIA KONTROLÓRA A KONTAKTNÉ ÚDAJE
Kontrolór Vašich osobných údajov je spoločnosť Livesport Media Ltd, so sídlom v CMS House, na prvom poschodí St. Peter's Street, San Gwann SGN 2310, Malta, číslo spoločnosti C 54555 („Kontrolór“).
Kontaktné údaje Kontrolóra sú nasledovné: adresa sídla Livesport Media Ltd, CMS House, First Floor St. Peter's Street, San Gwann SGN 2310, Malta, e-mailová adresa gdpr@livesportmedia.eu.
Kontrolór neurčil správcu pre ochranu údajov.
PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je váš súhlas udelený kontrolórovi v zmysle článku 6 ods. 1 písm. A) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“).
ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účelom spracovania Vašich osobných údajov je komunikácia medzi Vami a Kontrolórom v súvislosti s Vašou žiadosťou.
Kontrolór nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie v zmysle článku 22 Nariadenia.
OBDOBIE UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Kontrolór si uchováva vaše osobné údaje na obdobie dvoch (2) rokov od udelenia súhlasu so spracovaním na tento účel, ale nie dlhšie ako po zrušení súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov na tento účel.
OSTATNÍ PRÍJEMCIOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť osoby zabezpečujúce technické, organizačné alebo obchodné aktivity súvisiace s prevádzkou internetovej stránky prevádzkovateľa alebo aplikácie v súlade s pokynmi kontrolóra (spracovatelia osobných údajov).
Kontrolór nemá v úmysle preniesť vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo do medzinárodnej organizácie.
PRÁVA DÁTOVÝCH PREDMETOV
Za podmienok uvedených v nariadení máte právo požadovať, aby prevádzkovateľ poskytol prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania a ďalej právo na prenosnosť vašich osobných údajov.
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov poskytnutých Kontrolórovi. Toto nemá vplyv na zákonnosť spracovania vašich osobných údajov pred takýmto odňatím súhlasu. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať: gdpr@livesportmedia.eu.
Ak máte podozrenie, že spracovanie vašej osoby porušilo alebo porušuje Nariadenie, máte právo, okrem iného, ​​sťažovať sa regulačnému orgánu.
Nemusíte poskytovať osobné údaje. Poskytnutie vašich osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou a nie je to nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy.
Reklama
Reklama
Mobilné aplikácie
Naša mobilná aplikácia je optimalizovaná pre váš telefón. Stiahnite si ju zdarma!
mockup